ကြှနျုပျတို့က သငျ့ကို ဘယျလိုကူညီနိုငျသလဲ?

ကြှနျုပျတို့ထံ ဆကျသှယျရနျ

Get in touch with Bosch

Which division would you like to contact?

Bosch Automotive Aftermarket

Robert Bosch (SEA)Pte.Ltd
မွနျမာကိုယျစားလှယျရုံးခှဲ
အမှတျ ၁၉၆ အေ ၊ အနောကျရှှဂေုံတိုငျ ၅ လမျး ၊ ဗဟနျးမွို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့။
Mimosa Office Building / မီမိုစာရုံး
(Denko ဆီဆိုငျ အနောကျ ဦးဝိစာရမီးပှိုငျ့အနီး)

ဖုနျး - ၀၁ ၂၅၃၉၆၃

အီးမေးပေးပိုု့

ဘော့ရျှကားဝနျဆောငျမှု

Robert Bosch (SEA)Pte.Ltd
မွနျမာကိုယျစားလှယျရုံးခှဲ
အမှတျ ၁၉၆ အေ ၊ အနောကျရှှဂေုံတိုငျ ၅ လမျး ၊ ဗဟနျးမွို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့။
Mimosa Office Building / မီမိုစာရုံး
(Denko ဆီဆိုငျ အနောကျ ဦးဝိစာရမီးပှိုငျ့အနီး)

ဖုနျး - ၀၁ ၂၅၃၉၆၃

အီးမေးပေးပိုု့

ဘော့ရျှ ဒီဇယျဝနျဆောငျမှုစငျတာ

Robert Bosch (SEA)Pte.Ltd
မွနျမာကိုယျစားလှယျရုံးခှဲ
အမှတျ ၁၉၆ အေ ၊ အနောကျရှှဂေုံတိုငျ ၅ လမျး ၊ ဗဟနျးမွို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့။
Mimosa Office Building / မီမိုစာရုံး
(Denko ဆီဆိုငျ အနောကျ ဦးဝိစာရမီးပှိုငျ့အနီး)

ဖုနျး - ၀၁ ၂၅၃၉၆၃

အီးမေးပေးပိုု့

ဘော့ရျှ ဒီဇယျစငျတာ

Robert Bosch (SEA)Pte.Ltd
မွနျမာကိုယျစားလှယျရုံးခှဲ
အမှတျ ၁၉၆ အေ ၊ အနောကျရှှဂေုံတိုငျ ၅ လမျး ၊ ဗဟနျးမွို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့။
Mimosa Office Building / မီမိုစာရုံး
(Denko ဆီဆိုငျ အနောကျ ဦးဝိစာရမီးပှိုငျ့အနီး)

ဖုနျး - ၀၁ ၂၅၃၉၆၃

အီးမေးပေးပိုု့

ဥယြာဉျခွံသုုံးပစ်စညျးမြား

Robert Bosch (SEA)Pte.Ltd
မွနျမာကိုယျစားလှယျရုံးခှဲ
အမှတျ ၁၉၆ အေ ၊ အနောကျရှှဂေုံတိုငျ ၅ လမျး ၊ ဗဟနျးမွို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့။
Mimosa Office Building / မီမိုစာရုံး
(Denko ဆီဆိုငျ အနောကျ ဦးဝိစာရမီးပှိုငျ့အနီး)

ဖုနျး - ၀၁ ၂၅၃၉၆၃
မိုဘိုငျး - ၀၉ ၉၆၄ ၀၅၆ ၄၅၅

အီးမေးပေးပိုု့

I.E.M Co.,Ltd.
အမှတျ ၂၈ ၊
အရှေ့မွငျးပွိုငျကှငျးလမျး ၊
တာမှမွေို့နယျ ၊ ရနျကုနျမွို့
မွနျမာ

ဖုနျး‎+95-1-546-064
+95-1-543-037

အီးမေးပေးပိုု့ရနျ
အီးမေးပေးပိုု့

San Chain Oo (စံခြိနျဦး) Co. Ltd
အမှတျ ၅၅ ၊ ရှှတေိဂုံဘုရားလမျး ၊လသာမွို့နယျ ၊ ရနျကုနျမွို့ ၊မွနျမာ ။

ဖုနျး‎+95-9-523-1300
+95-9-785-231-300

အီးမေးပေးပိုု့

လြှပျစစျအားသုံး ဆောကျလုပျရေးနှငျ့ လုပျငနျးခှငျသုံးကိရိယာမြား

Robert Bosch (SEA)Pte.Ltd
မွနျမာကိုယျစားလှယျရုံးခှဲ
အမှတျ ၁၉၆ အေ ၊ အနောကျရှှဂေုံတိုငျ ၅ လမျး ၊ ဗဟနျးမွို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့။
Mimosa Office Building / မီမိုစာရုံး
(Denko ဆီဆိုငျ အနောကျ ဦးဝိစာရမီးပှိုငျ့အနီး)

ဖုနျး - ၀၁ ၂၅၃၉၆၃
မိုဘိုငျး - ၀၉ ၉၆၄ ၀၅၆ ၄၅၅

အီးမေးပေးပိုု့

I.E.M Co.,Ltd.
အမှတျ ၂၈ ၊
အရှေ့မွငျးပွိုငျကှငျးလမျး ၊
တာမှမွေို့နယျ ၊ ရနျကုနျမွို့
မွနျမာ

ဖုနျး‎+95-1-546-064
+95-1-543-037

အီးမေးပေးပိုု့
အီးမေးပေးပိုု့

San Chain Oo (စံခြိနျဦး) Co. Ltd
အမှတျ ၅၅ ၊ ရှှတေိဂုံဘုရားလမျး ၊လသာမွို့နယျ ၊ ရနျကုနျမွို့ ၊မွနျမာ ။

ဖုနျး‎+95-9-523-1300
+95-9-785-231-300

အီးမေးပေးပိုု့ရနျ

အပူစှမျးအငျသုံးနညျးပညာနှငျ့စနစျပိုငျးဆိုငျရာထောကျပ့ံပေးမှုမြား

Robert Bosch (SEA)Pte.Ltd
မွနျမာကိုယျစားလှယျရုံးခှဲ
အမှတျ ၁၉၆ အေ ၊ အနောကျရှှဂေုံတိုငျ ၅ လမျး ၊ ဗဟနျးမွို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့။
Mimosa Office Building / မီမိုစာရုံး
(Denko ဆီဆိုငျ အနောကျ ဦးဝိစာရမီးပှိုငျ့အနီး)

ဖုနျး - ၀၁ ၂၅၃၉၆၃

အီးမေးပေးပိုု့ရနျ

ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေရန်

ကမ႓ာတစျဝနျးရှိ ဝဘျဆိုကျမြား

ကမ်ဘာတစျဝှမျးရှိ Bosch

ကမ႓ာတစျဝနျးရှိ Bosch

နိုငျငံပေါငျး 60 ကြောျရှိ ကုမ်ပဏီခှဲမြားနှငျ့ ဒသေခံကုမ်ပဏီပေါငျး 460 — ကမ်ဘာတစျဝနျးတှငျ အကွမျးဖငြျးအားဖွငျ့ နိုငျငံပေါငျး 150 ခနျ့ရှိ ရောငျးခမြှုနှငျ့ ဝနျဆောငျမှုဆိုငျရာ လုပျငနျးမိတျဖကျမြား။