အဓိကအကြောင်းအရာ Skip
မြန်မာနိုင်ငံရှိဘော့ရှ်
ကုမ်ပဏီ၏ သမိုငျးကွောငျး

ပွနျလညျ တညျဆောကျခွငျး 1946-1959

Stuttgart ရှိ Bosch ၏ ပထမဆုံးစကျရုံဖွစျသော အထပျမွငျ့အဆောကျအဦး ဆိုးရှားစှာ ပကြျစီးနမှေု (1945)

ဒုတိယကမ်ဘာစစျ ပွီးဆုံးခြိနျတှငျ Bosch သညျ ၎င်းငျး၏ နိုငျငံတကာရှိ စကျရုံမြားကို ဒုတိယအကွိမျ ဆုံးရှုံးလိုကျရသညျ။ ၎င်းငျး၏ ကုနျထုတျလုပျသညျ့ စကျရုံ အစိတျအပိုငျးမြားစှာသညျ ပကြျစီးမှုမြားကွား လဲလြောငျးခဲ့ရသညျ။ ပွနျလညျတညျဆောကျရေးအတှကျ နောကျထပျ နှစျပေါငျးနှစျဆယျ ကွာမွငျ့ခဲ့ရပွီး ထုတျကုနျပစ်စညျးအသစျမြားအတှကျ ခကျခဲသညျ့အခြိနျမြားကို ရငျဆိုငျခဲ့ရသညျ။

အဆောကျအဦးတှငျ အလုပျလုပျနသေညျ့ ဆောကျလုပျရေးအလုပျသမားတစျဦး၏ ပုံ။

လှညျးမြားနှငျ့ ကောျပွားမြားဖွငျ့ — Bosch တှငျ ပွနျလညျတညျဆောကျခွငျး

1945 ခုနှစျအထိ ဂြာမဏီရှိ Bosch ၏ စကျရုံ 50 ရာခိုငျနှုနျးကြောျသညျ မဟာမိတျတို့၏ ဗုံးမြားကွောငျ့ ပကြျစီးခဲ့ရသညျ။ စကျဘကျသုံးမောျတောျယာဉျမြားအတှကျ စစျပှဲသုံး ပစ်စညျးမြား ထုတျပေးသူအဖွစျ ၎င်းငျး၏ အဓိကအခနျးကဏ်ဍသညျ Bosch ကို ဗြူဟာကသြော ပစျမှတျတစျခု ဖွစျစခေဲ့သညျ။ ယခုအခါ ကုမ်ပဏီကို ရှငျးလငျးရေးပွုလုပျ၍ တညျဆောကျပွီးနောကျ ဝနျထမျးမြားကို အလုပျအကိုငျမြား ဖနျတီးပေးခဲ့ရပါသညျ။

စစျပှဲပွီးဆုံးသညျမှာ ကွာမွငျ့နသေညျ့တိုငျ အခြို့သော ပကြျစီးမှုမြားကို မွငျနိုငျဆဲ ဖွစျပါသညျ။ Stuttgart ရှိ Bosch ၏ ပထမဆုံးစကျရုံဖွစျသော အထပျမွငျ့အဆောကျအဦး ဆိုးရှားစှာ ပကြျစီးနမှေု (1945)
စစျပှဲပွီးဆုံးသညျမှာ ကွာမွငျ့နသေညျ့တိုငျ အခြို့သော ပကြျစီးမှုမြားကို မွငျနိုငျဆဲ ဖွစျပါသညျ။ Stuttgart ရှိ Bosch ၏ ပထမဆုံးစကျရုံဖွစျသော အထပျမွငျ့အဆောကျအဦး ဆိုးရှားစှာ ပကြျစီးနမှေု (1945)
စစျပှဲပွီး၍ တစျနှစျကွာပွီးနောကျ Stuttgart ရှိ ပကြျစီးမှုမြားဖွငျ့ စကျရုံအမြားစုတှငျ တညျဆောကျရေး လုပျငနျးမြား လုပျဆောငျနသေညျကို ရှငျးလငျးစှာ မွငျနိုငျပါသညျ။ (1946)
စစျပှဲပွီး၍ တစျနှစျကွာပွီးနောကျ Stuttgart ရှိ ပကြျစီးမှုမြားဖွငျ့ စကျရုံအမြားစုတှငျ တညျဆောကျရေး လုပျငနျးမြား လုပျဆောငျနသေညျကို ရှငျးလငျးစှာ မွငျနိုငျပါသညျ။ (1946)
ဘနျးဘာ့စကျရုံတှငျ မီးပှားကူးပလပျမြား၏ အရညျအသှေး ထိနျးခြုပျမှု (1950)။ 1902 ခုနှစျတှငျ Bosch မှ စတငျထုတျလုပျခဲ့သော အစဉျအလာထုတျကုနျသညျ 1945 ခုနှစျနောကျပိုငျးတှငျ စီးပှားရေး ဦးမော့လာခဲ့စသေညျ့အရာမြားအနကျ တစျခု ဖွစျသညျ။
ဘနျးဘာ့စကျရုံတှငျ မီးပှားကူးပလပျမြား၏ အရညျအသှေး ထိနျးခြုပျမှု (1950)။ 1902 ခုနှစျတှငျ Bosch မှ စတငျထုတျလုပျခဲ့သော အစဉျအလာထုတျကုနျသညျ 1945 ခုနှစျနောကျပိုငျးတှငျ စီးပှားရေး ဦးမော့လာခဲ့စသေညျ့အရာမြားအနကျ တစျခု ဖွစျသညျ။
Bosch သညျ Feuerbach စကျရုံ၏ အဝငျခနျးမတှငျ တစျသနျးထဲမှ တစျခုဖွစျသော ဒီဇယျထညျ့သညျ့ ဆီထိုးပိုကျကို ပွသထထားသညျ (1950)။ ဤအောငျမွငျမှု ရရှိခဲ့သော ထုတျကုနျကို 1927 ခုနှစျတှငျ စတငျထုတျလုပျခဲ့သညျမှာလညျး ဤနရောတှငျပငျ ဖွစျသညျ။
Bosch သညျ Feuerbach စကျရုံ၏ အဝငျခနျးမတှငျ တစျသနျးထဲမှ တစျခုဖွစျသော ဒီဇယျထညျ့သညျ့ ဆီထိုးပိုကျကို ပွသထထားသညျ (1950)။ ဤအောငျမွငျမှု ရရှိခဲ့သော ထုတျကုနျကို 1927 ခုနှစျတှငျ စတငျထုတျလုပျခဲ့သညျမှာလညျး ဤနရောတှငျပငျ ဖွစျသညျ။
/

မီးပှားကူးပလပျမြားနှငျ့ လကျကိုငျဒယျအိုးမြား — စစျအပွီးကာာလတှငျ ရှငျသနျခွငျး

ဝနျထမျးမြားကို ပွနျလညျခနျ့အပျရနျနှငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ လခမြားကို ပေးခြနေိုငျရနျ Bosch သညျ စကျရုံ အပကြျအစီးမြားထဲရှိ စတီးခေါငျးဆောငျးမြား၊ လှညျးမြားနှငျ့ ထီးမြားကိုသုံးပွီး ဟငျးအိုးမြားကို ထုတျလုပျခွငျးဖွငျ့ ထပျမံ အကောငျအထညျဖောျ ဆောငျရှကျခဲ့သညျ။ ဝနျထမျးမြားသညျ ဤအိမျသုံးပစ်စညျးမြားကို မိမိကိုယျတိုငျအတှကျ အသုံးပွုနိုငျသလို အခွား မိမိလိုအပျသညျ့အရာမြားနှငျ့လညျး လဲလှယျနိုငျသညျ။ ပထမဆုံး ရှုပျထှေးသော ထုတျကုနျမြားမှာ မဟာမိတျ စစျတပျ၏ ယာဉျမြားအတှကျ — မီးပှားကူးပလပျမြားဖွစျသညျ။

1949 ခုနှစျတှငျ ဤနရော၌ စတငျထုတျလုပျခဲ့သော အခကြျပွမီးသီးမြာသညျ ပွီးပွညျ့စုံသညျ့ အသစျအဆနျးပုံစံတစျခု ဖွစျသညျ။ ၎င်းငျးတို့သညျ 1927 ခုနှစျတှငျ Bosch မှ စတငျထုတျလုပျခဲ့သော မောျတောျယာဉျသုံး အခကြျပွကိရိယာမြားနရောတှငျ အစားထိုးခဲ့သညျ။ (1950)
1949 ခုနှစျတှငျ ဤနရော၌ စတငျထုတျလုပျခဲ့သော အခကြျပွမီးသီးမြာသညျ ပွီးပွညျ့စုံသညျ့ အသစျအဆနျးပုံစံတစျခု ဖွစျသညျ။ ၎င်းငျးတို့သညျ 1927 ခုနှစျတှငျ Bosch မှ စတငျထုတျလုပျခဲ့သော မောျတောျယာဉျသုံး အခကြျပွကိရိယာမြားနရောတှငျ အစားထိုးခဲ့သညျ။ (1950)
စစျပှဲပွီးဆုံးခြိနျတှငျ Bosch သညျ ၎င်းငျး၏ ယခငျအားသာခကြျမြားဖွစျသော — သုတတေနနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုနှငျ့ ၎င်းငျးတို့မှ ဖနျတီးပေးသညျ့ ထုတျကုနျတီထှငျဆနျးသစျမှုမြားကို ပွနျလညျအာရုံစိုကျခဲ့သညျ။ Bosch ၏ သုတသေနပွုလုပျသူမြားသညျ ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျပိုငျ ပစ်စညျးအတှကျ သုတသေနပွုလုပျရနျ 1948 ခုနှစျတှငျ အီလကျထရှနျအဏုကွညျ့မှနျပွောငျးတစျခုကို စတငျ တီထှငျခဲ့သညျ။ (1950)
စစျပှဲပွီးဆုံးခြိနျတှငျ Bosch သညျ ၎င်းငျး၏ ယခငျအားသာခကြျမြားဖွစျသော — သုတတေနနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုနှငျ့ ၎င်းငျးတို့မှ ဖနျတီးပေးသညျ့ ထုတျကုနျတီထှငျဆနျးသစျမှုမြားကို ပွနျလညျအာရုံစိုကျခဲ့သညျ။ Bosch ၏ သုတသေနပွုလုပျသူမြားသညျ ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျပိုငျ ပစ်စညျးအတှကျ သုတသေနပွုလုပျရနျ 1948 ခုနှစျတှငျ အီလကျထရှနျအဏုကွညျ့မှနျပွောငျးတစျခုကို စတငျ တီထှငျခဲ့သညျ။ (1950)
Bosch ရှိ အဓိက စံသတျမှတျခကြျမြားတှငျ အရညျအသှေးသညျ အမွဲ အဓိက ဖွစျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဤနရောရှိ ကားဟှနျး ထုတျလုပျမှုကဲ့သို့ပငျ — အလဉြျးသငျ့သလို စမျးသပျခွငျးကို — မဖွစျမနလေုပျဆောငျရနျသညျ တာဝနျတစျရပျဖွစျသညျ။ (1950)
Bosch ရှိ အဓိက စံသတျမှတျခကြျမြားတှငျ အရညျအသှေးသညျ အမွဲ အဓိက ဖွစျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဤနရောရှိ ကားဟှနျး ထုတျလုပျမှုကဲ့သို့ပငျ — အလဉြျးသငျ့သလို စမျးသပျခွငျးကို — မဖွစျမနလေုပျဆောငျရနျသညျ တာဝနျတစျရပျဖွစျသညျ။ (1950)
/

Robert Bosch ၏ သတေမျးစာကို ဆောငျရှကျပေးသူနှငျ့ စီမံခနျ့ခှဲမှုပိုငျးဆိုငျရာ ဘုတျအဖှဲ့ ဥက်ကဌ

Robert Bosch သညျ 1942 ခုနှစျတှငျ သဆေုံးခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးလုပျငနျးကို စီမံဆောငျရှကျသူမြားသညျ သူ၏ သတေမျးစာနှငျ့ သကျသအေထောကျအထားအရ 1945 နောကျပိုငျးတှငျ ကုမ်ပဏီကို ပွနျလညျ တညျဆောကျခဲ့သညျ။ ရညျရှယျခကြျမှာ အကြိုးအမွတျရရှိရနျ ဖွစျသောျလညျး လုပျငနျးမှ ပိုလြှံနသေော ငှကေို ပရဟိတလုပျငနျးမြားတှငျ အသုံးပွုနိုငျဖို့ လမျးကွောငျးပေးရနျလညျး ဖွစျသညျ။ Hans Walz သညျ ဤတညျထောငျသူ၏ အမှဆေကျခံသူတစျဦးအဖွစျ ကုမ်ပဏီကို 1963 ခုနှစျအထိ ဦးဆောငျလညျပတျခဲ့သညျ။

1942 ခုနှစျ သူ မသဆေုံးမီ လေးနှစျအလိုက ရေးသားခဲ့သော သူ၏ သတေမျးစာတှငျ Robert Bosch သညျ ကုမ်ပဏီကို "အခိုငျအမာ" ဖွငျ့ဆကျလကျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစလေိုခဲ့သညျ။ တိကသြော လမျးကွောငျးကို သတျျမှတျမထားခဲ့သောျလညျး ယငျးအစား ဤနရောတှငျ ဓာတျပုံရိုကျထားသညျ့ ကုမ်ပဏီ၏ စီမံသူမြားကို ကူညီရနျနှငျ့ ကုမ်ပဏီကို စီမံခနျ့ခှဲရာ၌ ကူညီရနျ အဓိကအသားပေး အခကြျမြားကို ခမြှတျခဲ့သညျ။ (1954)
1942 ခုနှစျ သူ မသဆေုံးမီ လေးနှစျအလိုက ရေးသားခဲ့သော သူ၏ သတေမျးစာတှငျ Robert Bosch သညျ ကုမ်ပဏီကို "အခိုငျအမာ" ဖွငျ့ဆကျလကျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစလေိုခဲ့သညျ။ တိကသြော လမျးကွောငျးကို သတျျမှတျမထားခဲ့သောျလညျး ယငျးအစား ဤနရောတှငျ ဓာတျပုံရိုကျထားသညျ့ ကုမ်ပဏီ၏ စီမံသူမြားကို ကူညီရနျနှငျ့ ကုမ်ပဏီကို စီမံခနျ့ခှဲရာ၌ ကူညီရနျ အဓိကအသားပေး အခကြျမြားကို ခမြှတျခဲ့သညျ။ (1954)
Hans Walz သညျ ကုမ်ပဏီ၏ ခေါငျးဆောငျတစျဦးအဖွစျ Robert Bosch နရောတှငျ ဆကျခံခဲ့သညျ (1953)။
Hans Walz သညျ ကုမ်ပဏီ၏ ခေါငျးဆောငျတစျဦးအဖွစျ Robert Bosch နရောတှငျ ဆကျခံခဲ့သညျ (1953)။
/

လှတျလပျစှာ ယှဉျပွိုငျမှုအတှကျ တရားစှဲဆိုမှုမြား — အားလုံးကို ဆုံးရှုံးသှားရနျ ကွောကျရှံ့မှု

တစျကမ်ဘာလုံးတှငျ အာဏာရရှိရနျဟူသော အမြိုးသားဆိုရှယျလစျအဖှဲ့၏ ပွငျးပွသောဆန်ဒသညျ အငျအားကွီး စီးပှားရေးကုမ်ပဏီမြား၏ အကူအညီဖွငျ့သာ အကောငျအထညျဖောျနိုငျမညျ ဖွစျသညျ။ ထို့အတှကျကွောငျ့ မဟာမိတျနိုငျငံမြားသညျ Bosch အပါအဝငျ ဂြာမနီနိုငျငံ၏ လုပျငနျးကွီးမြား ပွိုကှဲစရေနျ အားထုတျခဲ့ကွခွငျးဖွစျသညျ။ သို့သောျ ကုမ်ပဏီသညျ ကိုယျလကျအငျ်ဂါအစိတျအပိုငျးမြားသဖှယျ ကွီးထှားလာခွငျးဖွစျသညျ့အတှကျ သီးခွားအစိတျအပိုငျးမြားအနဖွေငျ့ ကိုယျတိုငျ ရှငျသနျရပျတညျနိုငျမညျမဟုတျပေ။ နောကျဆုံးတှငျ Bosch ကုမ်ပဏီသညျ ၎င်းငျး၏ ပွိုငျဖကျမြားမှ အသုံးပွုနိုငျရနျ ၎င်းငျး၏ မူပိုငျခှငျ့မြားကို ထုတျဖောျခဲ့ရသောျလညျး နဂိုအတိုငျးနီးပါး ဆကျလကျကနြျရှိနခေဲ့သညျ။

1950 ခုနှစျမြားအတှငျး လုပျငနျးပွနျလညျတညျဆောကျရာ၌ အကူအညီပေးရနျ Bosch သညျ ကားမောငျးပွိုငျပှဲဘကျသို့ ဦးတညျခဲ့ပွီး ကားမြား ပွုပွငျထိနျးသိမျးရနျနှငျ့ အပိုပစ်စညျးမြား တပျဆငျရနျအတှကျ 1937 ခုနှစျတှငျ ၎င်းငျး၏ "ပွိုငျပှဲ ဝနျဆောငျမှု" ကို ကိုယျပိုငျဟနျဖွငျ့ တညျထောငျခဲ့သညျ။ အကွမျးတမျးဆုံး အခွအေနမြေားအောကျတှငျ Bosch ၏ နညျးပညာကို အောငျမွငျစှာ အသုံးပွုမှုသညျ​ ၎င်းငျး၏ ယုံကွညျစိတျခရြမှုနှငျ့ ကွာရှညျခံမှုအတှကျ ကွောျငွာကောငျးတစျခု ဖွစျခဲ့သညျ။
1950 ခုနှစျမြားအတှငျး လုပျငနျးပွနျလညျတညျဆောကျရာ၌ အကူအညီပေးရနျ Bosch သညျ ကားမောငျးပွိုငျပှဲဘကျသို့ ဦးတညျခဲ့ပွီး ကားမြား ပွုပွငျထိနျးသိမျးရနျနှငျ့ အပိုပစ်စညျးမြား တပျဆငျရနျအတှကျ 1937 ခုနှစျတှငျ ၎င်းငျး၏ "ပွိုငျပှဲ ဝနျဆောငျမှု" ကို ကိုယျပိုငျဟနျဖွငျ့ တညျထောငျခဲ့သညျ။ အကွမျးတမျးဆုံး အခွအေနမြေားအောကျတှငျ Bosch ၏ နညျးပညာကို အောငျမွငျစှာ အသုံးပွုမှုသညျ​ ၎င်းငျး၏ ယုံကွညျစိတျခရြမှုနှငျ့ ကွာရှညျခံမှုအတှကျ ကွောျငွာကောငျးတစျခု ဖွစျခဲ့သညျ။
Stuttgart ၏ Breitscheidstrasse ရှိ Bosch ရုံးခြုပျမြားသညျ ညစဉျ မီးမြားထိနျထိနျလငျးနခေဲ့သညျ (1951)။ ဤနရောသညျ လှတျလပျစှာယှဉျပွိုငျရေးအတှကျ တရားစှဲဆိုမှုမြားနှငျ့ပတျသကျပွီး ကုမ်ပဏီ၏ အနာဂတျကို Bosch ၏ မနျနဂြောမြားနှငျ့ မဟာမိတျတို့၏ ကိုယျစားလှယျမြား အပွငျးအထနျ ဆှေးနှေးခဲ့သညျ့ နရောဖွစျသညျ။
Stuttgart ၏ Breitscheidstrasse ရှိ Bosch ရုံးခြုပျမြားသညျ ညစဉျ မီးမြားထိနျထိနျလငျးနခေဲ့သညျ (1951)။ ဤနရောသညျ လှတျလပျစှာယှဉျပွိုငျရေးအတှကျ တရားစှဲဆိုမှုမြားနှငျ့ပတျသကျပွီး ကုမ်ပဏီ၏ အနာဂတျကို Bosch ၏ မနျနဂြောမြားနှငျ့ မဟာမိတျတို့၏ ကိုယျစားလှယျမြား အပွငျးအထနျ ဆှေးနှေးခဲ့သညျ့ နရောဖွစျသညျ။
/
နိုငျငံတကာရှိ ထငျရှားသော မွို့တောျမြား၏ အထငျကရနရောမြားဖွငျ့ ပုံစံတကြ ရေးဆှဲထားသော ကမ်ဘာလုံးပုံ။

"ကမ်ဘာတစျလှှားတှငျ ပွုလုပျသညျ" — နိုငျငံတကာ ကုမ်ပဏီဖွစျလာစရေနျ လမျးကွောငျးအသစျမြား

ဟစျတလာ အာဏာမရမီ Bosch ၏ ရောငျးအား 50 ရာခိုငျနှုနျးကြောျသညျ နိုငျငံတကာ လုပျငနျးမြားမှ ရရှိခွငျးဖွစျသညျ။ သို့သောျ 1945 နောကျပိုငျးတှငျ ၎င်းငျးသညျ သုညနီးပါးအထိ ဖွစျသှားခဲ့ပွီး ကုမ်ပဏီ၏ နိုငျငံတကာရှိ ပစ်စညျးမြားသညျလညျး အသိမျးခံခဲ့ရသညျ။ ကာလကွာရှညျစှာ အတူလကျတှဲဆောငျရှကျခဲ့သော မိတျဖကျမြားနှငျ့ ဘရာဇီးနှငျ့ အိန်ဒိယတို့ကဲ့သို့ လငြျမွနျစှာ ကွီးထှားလာသော ဈေးကှကျမြား၏ ကြေးဇူးကွောငျ့ တစျကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ ကှနျရကျတစျခုသညျ တဖွညျးဖွညျး တိုးတကျလာခဲ့သညျ။ အလားတူပငျ Bosch ရှိ နိုငျငံတကာ ရောငျးအားကို 20 ရာခိုငျနှုနျးကြောျသှားစရေနျ 1960 ခုနှစျအထိ အခြိနျယူခဲ့ရသညျ။

1950 ခုနှစျမြားအတှငျး ဂြာမဏီနိုငျငံတှငျသာ အဓိက ထုတျလုပျနဆေဲ ဖွစျသညျ။ ကမ်ဘာတစျလှှားသို့ ပစ်စညျးမြား ပေးပို့ရနျ ခတျေမီသော ပစ်စညျးသယျယူပို့ဆောငျသညျ့ နညျးလမျးမြားကို လိုအပျခဲ့သညျ။ ဤအထုပျသယျပိုးသညျ့စနစျသညျ ထိုအခြိနျက အဆငျ့မွငျ့ဆုံး နညျးပညာတစျခု ဖွစျသညျ။ (1951)
1950 ခုနှစျမြားအတှငျး ဂြာမဏီနိုငျငံတှငျသာ အဓိက ထုတျလုပျနဆေဲ ဖွစျသညျ။ ကမ်ဘာတစျလှှားသို့ ပစ်စညျးမြား ပေးပို့ရနျ ခတျေမီသော ပစ်စညျးသယျယူပို့ဆောငျသညျ့ နညျးလမျးမြားကို လိုအပျခဲ့သညျ။ ဤအထုပျသယျပိုးသညျ့စနစျသညျ ထိုအခြိနျက အဆငျ့မွငျ့ဆုံး နညျးပညာတစျခု ဖွစျသညျ။ (1951)
Bosch သညျ ကမ်ဘာတစျလှှားတှငျ ကုနျထုတျလုပျသညျ့စကျရုံမြား တညျဆောကျမှုကို 1950 ခုနှစျမြားတှငျ စတငျတညျဆောကျခဲ့သညျ။ မဲလျဘုံးအနီး ကလတှေနျရှိ Bosch ၏ တညျနရောတစျခုသညျ မီးပေးစနစျမြား၊ လကောရသေုတျတံစနစျမြား၊ ကားဟှနျးမြား၊ ဂငြျနရတောမြား၊ စကျနှိုးစနစျမြားနှငျ့ အလငျးပေးစနစျမြားကဲ့သို့ အီလကျထရစျပစ်စညျးမြားဖွငျ့ သွစတွေးလနြိုငျငံ၏ မောျတောျယာဉျလုပျငနျးကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သညျ။ (1960)
Bosch သညျ ကမ်ဘာတစျလှှားတှငျ ကုနျထုတျလုပျသညျ့စကျရုံမြား တညျဆောကျမှုကို 1950 ခုနှစျမြားတှငျ စတငျတညျဆောကျခဲ့သညျ။ မဲလျဘုံးအနီး ကလတှေနျရှိ Bosch ၏ တညျနရောတစျခုသညျ မီးပေးစနစျမြား၊ လကောရသေုတျတံစနစျမြား၊ ကားဟှနျးမြား၊ ဂငြျနရတောမြား၊ စကျနှိုးစနစျမြားနှငျ့ အလငျးပေးစနစျမြားကဲ့သို့ အီလကျထရစျပစ်စညျးမြားဖွငျ့ သွစတွေးလနြိုငျငံ၏ မောျတောျယာဉျလုပျငနျးကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သညျ။ (1960)
Stuttgart ရှိ မောျတောျယာဉျထားရှိရာနရော၌ Bosch မှ သုတသေနပွုလုပျထားသညျ့ မောျတောျယာဉျတှငျ ကမ်ဘာတစျဝနျးလုံး၌ အသုံးပွုနသေညျ့ မရမေတှကျနိုငျသော အမြိုးအစားကှဲပွားကွသညျ့ ရှေ့မီးကွီးမြားနှငျ့ ကားဟှနျးမြား တပျဆငျထားသညျ။ ယငျးသညျ လမျးမထကျတှငျ စမျးသပျမောငျးနှငျမှုမြား ပွုလုပျရနျ ဖွစျသညျ။ (1954)
Stuttgart ရှိ မောျတောျယာဉျထားရှိရာနရော၌ Bosch မှ သုတသေနပွုလုပျထားသညျ့ မောျတောျယာဉျတှငျ ကမ်ဘာတစျဝနျးလုံး၌ အသုံးပွုနသေညျ့ မရမေတှကျနိုငျသော အမြိုးအစားကှဲပွားကွသညျ့ ရှေ့မီးကွီးမြားနှငျ့ ကားဟှနျးမြား တပျဆငျထားသညျ။ ယငျးသညျ လမျးမထကျတှငျ စမျးသပျမောငျးနှငျမှုမြား ပွုလုပျရနျ ဖွစျသညျ။ (1954)
/

ပွီးပွညျ့စုံလှသော သပျရပျကြော့ရှငျးမှု — လူသုံးကုနျပစ်စညျး နညျးပညာ

1950 ခုနှစျအစောပိုငျးတှငျ Bosch သညျ ဂြာမနီနှငျ့ ဥရောပစီးပှားရေး အစှမျးကို ထငျဟပျပွသသညျ့ ဈေးကှကျထဲသို့ ထုတျကုနျပစ်စညျးမြားကို ယူဆောငျလာခဲ့ပွီး သုံးစှဲသူတို့၏ တောငျးဆိုခကြျမြားကို ကြနေပျအောငျ ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျခဲ့သညျ့အတှကျ ခကျခဲသညျ့ အခြိနျမြား ပွီးဆုံးခြိနျသို့ ရောကျရှိလာခဲ့သညျ။ ဥပမာမြားတှငျ ကိုယျတိုငျလုပျလိုသူမြားအတှကျ မီးဖိုခြောငျသုံးပစ်စညျးမြားနှငျ့ လြှပျစစျမောျတာသုံး ဖောကျစကျမြား ပါဝငျသညျ။ ကားရဒေီယိုမြားကဲ့သို့ Linchpin ထုတျကုနျမြားကို သနျးခြီ၍ ရောငျးခခြဲ့ရသညျ။

1950 ခုနှစျမြားအတှငျး ထုတျလုပျခဲ့သော ထုတျကုနျပစ်စညျးမြားအနကျ 1958 ခုနှစျ ကွောျငွာလကျကမျးစာစောငျ၏ မကြျနှာဖုံးပေါျတှငျ ပွသထားသညျ့ အဝတျလြှောျစကျမြားလညျး ပါဝငျသညျ။
1950 ခုနှစျမြားအတှငျး ထုတျလုပျခဲ့သော ထုတျကုနျပစ်စညျးမြားအနကျ 1958 ခုနှစျ ကွောျငွာလကျကမျးစာစောငျ၏ မကြျနှာဖုံးပေါျတှငျ ပွသထားသညျ့ အဝတျလြှောျစကျမြားလညျး ပါဝငျသညျ။
Bosch သညျ ၎င်းငျး၏ ပထမဆုံး ရခေဲသတေ်တာကို 1933 ခုနှစျလောကျတှငျ ထုတျလုပျခဲ့သောျလညျး စစျပှဲအပွီး အခြိနျနှငျ့ ငှကေုနျသကျသာစှာဖွငျ့ အမွောကျအမွားထုတျလုပျနိုငျသညျ့အခါမှသာ ၎င်းငျးတို့သညျ လူတိုငျး အမှနျတကယျ ဝယျယူနိုငျသညျ့ပစ်စညျးတစျခု ဖွစျလာခဲ့သညျ။ (1958)
Bosch သညျ ၎င်းငျး၏ ပထမဆုံး ရခေဲသတေ်တာကို 1933 ခုနှစျလောကျတှငျ ထုတျလုပျခဲ့သောျလညျး စစျပှဲအပွီး အခြိနျနှငျ့ ငှကေုနျသကျသာစှာဖွငျ့ အမွောကျအမွားထုတျလုပျနိုငျသညျ့အခါမှသာ ၎င်းငျးတို့သညျ လူတိုငျး အမှနျတကယျ ဝယျယူနိုငျသညျ့ပစ်စညျးတစျခု ဖွစျလာခဲ့သညျ။ (1958)
/

Bosch ၏ မီးဖိုခြောငျသုံးပစ်စညျးမြား

Stuttgart အရောငျးဆိုငျခှဲရှိ အစားအစာစီမံဆောငျရှကျသညျ့ကိရိယာအတှကျ အရောငျးသငျတနျး (1962)

မီးဖိုခြောငျထဲတှငျ "ခတျေသစျတစျခတျေ" ပေါျထှနျးခဲ့သညျ

Bosch ၏ အစားအစာစီမံဆောငျရှကျသညျ့ကိရိယာကို စတငျထုတျလုပျခြိနျကတညျးကပငျ ၎င်းငျးကို အဓိက အရာနှစျခုဟု ခေါျဆိုခဲ့သညျ။ ဤပစ်စညျးမောျဒယျ၏ အမညျမှာ "Neuzeit" ဖွစျပွီး ၎င်းငျးကို "ကြေးလကျနေ အမြိုးသမီးမြား၏ အကူ" ဟု သမုတျခဲ့ကွသညျ။ အိမျမှုကိစ်စမြားကို ပိုမိုရိုးရှငျးစှာလုပျဆောငျနိုငျစမေညျ့ နောကျဆုံးပေါျ အိမျသုံးပစ်စညျး နညျးပညာ ခတျေသစျတစျခတျ ပေါျထှနျးစရေမညျဟု မွို့ပွရှိ ဖောကျသညျမြားကို ကတိပွုခဲ့သညျ။

ကြေးလကျနေ အိမျထောငျစုမြားအတှကျ စိတျဝငျစားဖှယျ အရာတစျခုမှာ အလှနျမြားပွားသော အစားအစာမြားကို ဤစကျဖွငျ့ မညျမြှလှယျကူစှာ စီမံဆောငျရှကျနိုငျမလဲဆိုသညျပငျ ဖွစျသညျ။ အကွောငျးရငျးတစျခုမှာ ကလေးမြားစှာရှိသညျ့ အိမျထောငျစုကွီးမြား ပြံ့နှံ့နမှေု ဖွစျပွီး အခွားတစျခုမှာ နောကျပိုငျးတှငျ အသုံးပွုနိုငျဖို့ ထိနျးသိမျးထားနိုငျအောငျ သစျသီးမြားနှငျ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားကို လငြျမွနျစှာ ပွငျဆငျရိတျသိမျးရနျ လိုအပျခကြျပငျဖွစျသညျ — ဥပမာ ထုတျကုနျအခြို့ကို အအေးခံခွငျး သို့မဟုတျ ယိုမြား ပွုလုပျထားခွငျး။

"Neuzeit" သညျ ဖွတျတောကျခွငျး၊ နယျခွငျး၊ ခွစျခွငျး၊ ဖိခွငျးနှငျ့ အာလူးခှာခွငျးတို့ကို ပွုလုပျနိုငျစသေညျ့ မြိုးစုံသုံးကိရိယာတစျျခု ဖွစျသညျ။

ဓာတျပုံ : Stuttgart အရောငျးဆိုငျခှဲရှိ အစားအစာစီမံဆောငျရှကျသညျ့ကိရိယာအတှကျ အရောငျးသငျတနျး (1962)

အကွိုကျဟောငျးမြားကို ပွနျလညျတညျဆောကျခွငျး — မောျတောျယာဉျမြားထဲသို့ လောငျစာဆီ ထညျ့ခွငျး

Gutbrod Superior သညျ Bosch ၏ လောငျဆီဖွညျ့စနစျကို တပျဆငျခဲ့သညျ့ ပထမဆုံး အိမျစီးကားတစျခု ဖွစျခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးသညျ ကာဗရကျတာမြားနှငျ့ ယှဉျလြှငျ လောငျစာဆီသုံးစှဲမှုကို 20 ရာခိုငျနှုနျးအထိ လြှော့ခပြေးခဲ့ပွီး စှမျးဆောငျရညျကိုလညျး ပိုမိုမွငျ့တကျစခေဲ့သညျ။ (1952)
Gutbrod Superior သညျ Bosch ၏ လောငျဆီဖွညျ့စနစျကို တပျဆငျခဲ့သညျ့ ပထမဆုံး အိမျစီးကားတစျခု ဖွစျခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးသညျ ကာဗရကျတာမြားနှငျ့ ယှဉျလြှငျ လောငျစာဆီသုံးစှဲမှုကို 20 ရာခိုငျနှုနျးအထိ လြှော့ခပြေးခဲ့ပွီး စှမျးဆောငျရညျကိုလညျး ပိုမိုမွငျ့တကျစခေဲ့သညျ။ (1952)

Bosch ၏ ထုတျကုနျမြားစှာတှငျ အသုံးပွုသညျ့ နညျးပညာသညျ စစျမဖွစျမီ ကာလမှ မွစျဖြားခံလာခွငျး ဖွစျသညျ။ သို့သောျ ယှဉျပွိုငျနိုငျစရေနျနှငျ့ ဆကျလကျယှဉျပွိုငျနိုငျစရေနျ ဆနျးသစျတီထှငျမှုမြား ပွုလုပျဖို့ လိုသညျ။ လယောဉျအငျဂငြျမြားအတှကျ Bosch မှ တီထှငျခဲ့သော လောငျစာဆီဖွညျ့စနစျသညျ အခွခေံစံနှုနျးတစျခုအဖွစျရပျတညျရနျ ဆယျစုနှစျမြားစှာ အခြိနျယူခဲ့သောျလညျး 1950 ခုနှစျ အစောပိုငျးတှငျ မောျတောျယာဉျမြားအတှကျ ဆနျးသစျတီထှငျမှုအဖွစျ ပေါျပေါကျလာခဲ့သညျ။

Bosch Combi

လကျတှေ့ကကြြ သယျဆောငျသှားနိုငျသော အိတျဖွငျ့ — ကိုယျတိုငျလုပျဆောငျလိုသူမြားအတှကျ "Bosch Combi" (1952)

အိမျသုံး လြှပျစစျမောျတာဖွငျ့ ကိရိယာ

ခတျေထနသေော ကိုယျတိုငျလုပျပစ်စညျးသညျ Bosch အတှကျ အကြိုးရှိသော လုပျငနျးတစျခု ဖွစျလာခဲ့သညျ။ 1952 ခုနှစျ စတငျထုတျလုပျခဲ့သော "Bosch Combi" လြှပျစစျသုံး မောျတာကိရိယာကို ဖောကျစကျ၊ ဝကျအူလှညျ့၊ ကောျဖတျစားစကျ သို့မဟုတျ ခြုံဖွတျစကျကဲ့သို့ — မိမိရှေးခယြျသော တပျဆငျသညျ့ပစ်စညျးပေါျမူတညျပွီး နညျးလမျးမြားစှာဖွငျ့ အသုံးပွုနိုငျသညျ။ ဤကမျးလှမျးခကြျသညျ အဓိက အမြိုးသား ဝယျလိုအားဖွစျနခေဲ့သော ဥရောပရှိ လုပျငနျးအသစျစကျစကျ ကဏ်ဍတှငျ စတငျပေါကျပှားလာခဲ့သညျ — မွအေောကျခနျးမြားနှငျ့ ကားရုံမြားတှငျ အဓိက လုပျဆောငျလေ့ရှိသညျ့ "ကိုယျတိုငျလုပျ" လိုသူမြားအတှကျ ဖွစျသညျ။

အခွခေံ ပူးတှဲတပျဆငျသညျ့ပစ်စညျးမြားပါဝငျသော ကိရိယာအစုံအလငျကို ဘူး သို့မဟုတျ နံရံကပျ တပျဆငျနိုငျသော သစျသားဗီရိုထဲတှငျ ထညျ့၍ ရောငျးခခြဲ့သညျ။ Bosch သညျ လှနျပူမြားဖောကျခွငျးအပါအဝငျ ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးမြားအတှကျ ကြှမျးကငြျပညာရှငျသုံး လြှပျစစျမောျတာသုံး ကိရိယာမြားစှာကို အားဖွညျ့ပေးရနျ ဤနညျးဖွငျ့ ဒုတိယ ပါဝါကိရိယာမြိုးစုံကို တီထှငျခဲ့သညျ။

ဓာတျပုံ : လကျတှေ့ကကြြ သယျဆောငျသှားနိုငျသော အိတျဖွငျ့- ကိုယျတိုငျလုပျဆောငျလိုသူမြားအတှကျ "Bosch Combi" (1952)

အီလကျထရောနစျပစ်စညျးမြား — နောကျဆကျတှဲမြားစှာဖွငျ့ လုပျငနျးလမျးကွောငျးတစျခု

Bosch သညျ 1950 ခုနှစျအလယျပိုငျးတှငျ အီလကျထရောနစျ အစိတျအပိုငျးမြားကို စတငျထုတျလုပျခဲ့သညျ။ ပထမဆုံး ပစ်စညျးမှာ 1958 ခုနှစျတှငျ Bosch မှ စတငျထုတျလုပျခဲ့သော "variode" ဖွစျသညျ။ ထရနျစစ်စတာမြားပွီးနောကျ 1970 ခုနှစျတှငျ ဘကျစုံပေါငျးစညျးထားသော ဆားကစျမြားကို ဆကျလကျထုတျလုပျခဲ့သညျ။ အယုံအကွညျ ကငျးမဲ့သူမြားက ဝဖေနျမကြျစိဖွငျ့ ကွညျ့ခဲ့ကွသောျလညျး ထောကျခံအားပေးသူမြားကွောငျ့ စိတျအားထကျသနျစှာ တီထှငျခဲ့ကွသညျ၊ ၎င်းငျးတို့သညျ ယနေ့ခတျေ Bosch အတှကျ အဓိက လုပျငနျးတစျခုဖွစျသော အီလကျထရောနစျပစ်စညျး နယျပယျတှငျ ပထမဆုံးမြိုးစေ့ကို စိုကျပြိုးနိုငျခဲ့သညျ။

တခမျးတနား မဟုတျသညျ့ ပစ်စညျးတစျခုဖွစျသညျ — ပဲစေ့အရှယျအစားမြှပငျမရှိသညျ့အပွငျ ဂငြျနရတော ထိနျးညှိကိရိယာတစျလုံး၏ ဓာတျပုံထဲတှငျ ယငျးကို ခှဲခွားပွသနိုငျမညျ မဟုတျပါ။ 1958 ခုနှစျတှငျ မွောကျမြားစှာထုတျလုပျခဲ့ပွီးနောကျ ဤဆနျးသစျတီထှငျထားသော တစျပိုငျးလြှပျကူးပစ်စညျး အစိတျအပိုငျးသညျ ဂငြျနရတောမှ ဘတျထရီကို အားသှငျးသညျ့ နညျးကို တိုးတကျစခေဲ့သညျ — အထူးသဖွငျ့ ရပျနသေညျ့ မောျတောျယာဉျတနျးတှငျ ယာယီရပျတနျ့သညျ့အခြိနျတှငျ ဖွစျသညျ။
တခမျးတနား မဟုတျသညျ့ ပစ်စညျးတစျခုဖွစျသညျ — ပဲစေ့အရှယျအစားမြှပငျမရှိသညျ့အပွငျ ဂငြျနရတော ထိနျးညှိကိရိယာတစျလုံး၏ ဓာတျပုံထဲတှငျ ယငျးကို ခှဲခွားပွသနိုငျမညျ မဟုတျပါ။ 1958 ခုနှစျတှငျ မွောကျမြားစှာထုတျလုပျခဲ့ပွီးနောကျ ဤဆနျးသစျတီထှငျထားသော တစျပိုငျးလြှပျကူးပစ်စညျး အစိတျအပိုငျးသညျ ဂငြျနရတောမှ ဘတျထရီကို အားသှငျးသညျ့ နညျးကို တိုးတကျစခေဲ့သညျ — အထူးသဖွငျ့ ရပျနသေညျ့ မောျတောျယာဉျတနျးတှငျ ယာယီရပျတနျ့သညျ့အခြိနျတှငျ ဖွစျသညျ။
Bosch ဆီမှ အစောပိုငျးထုတျလုပျသညျ့ အီလကျထရောနစျပစ်စညျးမြားသညျ ကနဦးပိုငျး၌ ဂြာမနေီယမျပေါျတှငျ အခွခေံခဲ့သောျလညျး နောကျပိုငျးတှငျ ဆီလီကှနျ၊ ခရစ်စတယျမြားပေါျတှငျ အခွခေံခဲ့သညျ။ ဤပုံတှငျ ဂြာမနေီယမျခရစ်စတယျကို ထုတျလုပျသညျ့ပုံကို ပွသထားသညျ။ (1961)
Bosch ဆီမှ အစောပိုငျးထုတျလုပျသညျ့ အီလကျထရောနစျပစ်စညျးမြားသညျ ကနဦးပိုငျး၌ ဂြာမနေီယမျပေါျတှငျ အခွခေံခဲ့သောျလညျး နောကျပိုငျးတှငျ ဆီလီကှနျ၊ ခရစ်စတယျမြားပေါျတှငျ အခွခေံခဲ့သညျ။ ဤပုံတှငျ ဂြာမနေီယမျခရစ်စတယျကို ထုတျလုပျသညျ့ပုံကို ပွသထားသညျ။ (1961)
/