ထုတျကုနျမြားနှငျ့ ဝနျဆောငျမှုမြား

အိမျတှငျ

သငျ၏နအေိမျနှငျ့ ပနျးဥယြာဉျအတှကျ ပွီးပွညျ့စုံသော နညျးပညာ။

မွကျရိတျခွငျးနှငျ့ လမျးဘေးမွကျခငျးမြားကို ရိတျဖွတျခွငျး — အားလုံးကို Bosch ဖွငျ့ မွနျဆနျဘေးကငျးစှာ ပွုလုပျနိုငျပါသညျ။

ဥယြာဉျခွံမွသေုံးကိရိယာမြား

သငျသညျ သစျပငျစိုကျပြိုးရာတှငျ

လကျဆိပျရှိသူတစျဦးဟုတျသညျဖွစျစေ ၊

မဟုတျသညျဖွစျစေ Bosch ၏ ဥယြာဉျခွံ သုံး

ကိရိယာမြားဖွငျ့ဆိုပါက သငျသညျ

မညျသညျ့အပငျမဆို ဖွစျထှနျးအောငျ

စိုကျပြိုးနိုငျသူတစျဦးဖွစျလာနိုငျပါသညျ။

ခွံစညျးရိုးနှငျ့လမျးဘေးရှိခွုံနှယျမြားကို

အလှပုံဖောျခွငျး ၊ လမျးဘေးရှိ မွကျရိုငျးမြားကို

သကျတောငျ့သကျသာ တိဖွတျခွငျးနှငျ ညှိခွငျး ၊

မာကြောသောသစျကိုငျးမြားကို ခုတျထှငျ ခွငျး

နှငျ့သစျရှကျမြား ကို ဖယျရှားခွငျး တို့ကို Bosch

၏ဆနျးသစျတီထှငျထားသော

ကိရိယာနှငျ့တှဲဖကျပစ်စညျးမြားကို သုံးပွီး မိမိရဲ့

စိတျကူးအိမျမကျထဲက ဥယြာဉျလေးကိုပြောျရှှငျစှာ

ဖနျတီးလုပျဆောငျလိုကျပါ ။

ရခေဲသတေ်တာ၊ အဝတျလြှောျစကျ သို့မဟုတျ ကောျဖီဖြောျစကျ — Bosch အိမျသုံးပစ်စညျးမြားက နေ့စဉျလူနမှေုဘဝကို အနညျးငယျပိုမိုလှယျကူလာစပေါသညျ။

အိမျသုံးပစ်စညျးမြား

လူနမှေုဘဝအတှကျ စိတျခယြုံကွညျနိုငျသော

ဖွရှေငျးနညျးလမျးမြားအဖွစျ Bosch

အိမျသုံးပစ်စညျးမြားကိုတီထှငျထုတျလုပျ

ထားခွငျးဖွစျပါသညျ။

သငျတို့လိုအပျသညျ့အခြိနျတိုငျး Bosch

ကုနျပစ်စညျးမြားက အသငျ့ရှိနပွေီး

သငျတို့နအျေိမျတှငျမရှိခြိနျ

အိမျတှငျးပတျဝနျးကငြျနှငျ့သဟဇာတဖွစျစရေနျ နှငျ့

ကူညီပ့ပိုးပေးနိုငျရနျ ရညျရှယျဖနျတီးထားသညျ့Bosch

နညျးပညာဖွစျပါသညျ။

Bosch နှငျ့ ဆကျသှယျလိုကျပါ

Bosch နှငျ့ ဆကျသှယျလိုကျပါ

သငျတို့၏စုံစမျးမှုကိုဖွဆေိုနိုငျရနျ အသငျ့ပါပဲ ။

ကြှနျုပျတို့ထံ မကျဆေ့ခြျပေးပို့ရနျ