ထုတျကုနျမြားနှငျ့ ဝနျဆောငျမှုမြား

စကျမှုလုပျငနျးနှငျ့ကုနျသှယျရေးဆိုငျရာ

Bosch သညျ စကျမှုလုပျငနျးနှငျ့ကုနျသှယျမှု အတှကျ ဆနျးသစျသောထုတျကုနျနှငျ့ဝနျဆောငျမှုမြားကို တီထှငျထုတျလုပျပေးသညျ။

စကျရုံတစျခုအတှငျးရှိ Bosch မှ ထုတျလုပျသော အပူစှမျးအငျမှ လြှပျစစျစှမျးအငျသို့ ပွောငျးလဲပေးသညျ့ ကွီးမားသော စကျကိရိယာမြား

အပူစှမျးအငျဆိုငျရာစကျကွီးမြားနှငျ့ ဖွရှေငျးနညျးလမျးမြား

အရညျအသှေးမွငျ့မား၍အသုံးဝငျမှု - Bosch သညျ အပူစှမျးအငျ ၊ ရနှေေးငှေ့နှငျ့ ပငျမကှနျရကျမှထုတျလှှတျသော စှမျးအငျဆိုငျရာထျိနျးခြုပျမှုအတှကျ သီးခွားဖွရှေငျးနညျးမြားကိုပေးစှမျးပါသညျ။ Bosch သညျစကျမှုလုပျငနျးသုံး ဘှိုငျလာအိုးမြား ၊ CHP စကျမြား ၊ စကျရုံသုံးလအေေးပေးစကျမြား ၊ အိတျဇောမှ အပူစှမျးအငျကို လြှပျစစျစှမျးအငျအဖွစျ ပွောငျးပေးသညျ့စနစျမြား စသညျ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးသုံးနှငျ့ စကျမှုလုပျငနျးသုံး နရောမြိုးစုံအတှကျ အံဝငျခှငျကဖြွစျစသေော စနစျမြားကို ပံံ့ပိုးပေးထားပါသညျ။

Bosch မှထုတျလုပျသော လှနျပူ

လုပျငနျးခှငျသုံးကိရိယာမြား

လကျမှုနညျးပညာဆိုငျရာနယျပယျတှငျ ကြှမျးကငြျပညာရှငျကဲ့သို့ ဆောငျရှကျနိုငျရနျ အရညျအသှေးမွငျ့မားပွီးဆနျးသစျသောလြှပျစစျအား သုံးကိရိယာမြားကိုထုတျလုပျထားပါသညျ။ ကြှနျုပျတို့၏ကိရိယာမြားသညျ ယုံကွညျစိတျခရြပွီး အကွမျျးခံကာ သငျ၏အလုပျကို ပိုမိုလှယျကူစပေါသညျ။ Bosch ကွိုးမဲ့ကိရိယာမြားသညျ အထူးသဖွငျ့ ရရှေညျခံမှု ၊ စှမျးဆောငျရညျမွငျ့မားမှုနှငျ့ လုပျနိုငျစှမျးတို့ကွောငျ့ အသုံးဝငျလှပါသညျ။

Bosch ၏ လုံခွုံရေးစနစျမြားနှငျ့ပတျသကျသော ကုနျပစ်စညျးအမြိုးမြိုး : ဥပမာ- ဗီဒီယိုဖွငျ့ စောငျ့ကွညျ့ခွငျး၊ ကြူးကြောျဝငျရောကျမှုကို ထောကျလှမျးခွငျး၊ မီးလောငျကြှမျးမှုကို ထောကျလှမျးခွငျးနှငျ့ အရေးပေါျစှနျ့ခှာရနျ အသံဖွငျ့အခကြျပေးသညျ့ စနစျမြားအပွငျ ဝငျရောကျခှငျ့ထိနျးခြုပျမှုနှငျ့ စီမံခနျ့ခှဲမှုစနစျမြား

လုံခွုံရေးစနစျ

လူမှုဘဝမြား ၊အဆောကျအအုံးမြားနှငျ့ ပစ်စညျးမြားကို ကာကှယျနိုငျရနျမှာကြှနျပျတို့၏ရညျမှနျးခကြျဖွစျသည။ျ ကြှနျုပျတို့ ၏ကုနျပစ်စညျးမြားတှငျ ဗီဒီယိုဖွငျ့ စောငျ့ကွညျ့နိုငျခွငျး ၊ ကြူးကြောျဝငျရောကျမှုကို ကာကှယျနိုငျခွငျး ၊ မီးဘေးသတိပေးစနစျ ၊ အရေးပေါျအခွအေနတှေငျ အခကြျပေးစနစျ နှငျ့ လူအဝငျအထှကျထိနျးခြုပျစနစျတို့ပါဝငျပါသညျ။ အရညျအသှေးမွငျ့ အသံစနစျနှငျ့ အစညျးအဝေးခနျးမသုံးစနစျတို့က ဆကျသှယျပွောဆိုမှု ၊ အသံဆိုငျရာ နှငျ့ ဂီတဆိုငျရာ နယျပယျအသီးသီးအတှကျ အသုံးဝငျလှပါသညျ။

ပငျလယျအနီးတှငျရှိသော မွို့တောျတစျခု၏ အဆောကျအအုံမြား

ဆော့ဖျဝဲဖွရှေငျးနညျးမြား

အငျတာနကျနှငျ့ အပွနျအလှနျ ခြိတျဆကျနိုငျသညျ့ စကျပစ်စညျးမြားနှငျ့ ကမ်ဘာကွီးကို အသှငျပွောငျးလဲသညျ့စနစျသညျ ကုနျထုတျလုပျခွငျး ၊ ရှေ့လြားသှားလာမှု နှငျ့ နယျပယျပေါငျးစုံတို့တှငျ ကွီးမားသော အခှငျ့အလမျးမြားဖွစျစသေညျ ။ Bosch မှ ဆော့ဖျဝဲနှငျ့ ဝနျဆောငျမှုမြားကအခွအေနအေလိုကျ သငျ့လြောျသော ဖွရှေငျးနညျးမြားနှငျ့ အသုံးပွုခွငျးတို့အတှကျ လုံလောကျသော အခွခေံအုတျမွစျကို ဖနျတီးပေးပါသညျ။ Bosch ၏ဆော့ဖျဝဲဖွရှေငျးနညျးမြားက ကုမ်ပဏီမြားအတှကျ လုပျငနျးမြားကို လညျပတျခွငျး ၊ ဆိုငျခှဲအသစျမြားနှငျ့ ကုနျ ပစ်စညျးအသစျမြားကို လူနမှေုဘဝသို့ယူဆောငျလာခွငျးတို့တှငျ ကူညီပံ့ပိုးပေးပုံကို လေ့လာလိုကျပါ ။

Bosch နှငျ့ ဆကျသှယျလိုကျပါ

Bosch နှငျ့ ဆကျသှယျလိုကျပါ

သငျတို့၏စုံစမျးမှုကိုဖွဆေိုနိုငျရနျ အသငျ့ပါပဲ ။

ကြှနျုပျတို့ထံ မကျဆေ့ခြျပေးပို့ရနျ